top of page
פארק המדע.png

העקרונות הפדגוגיים של בית הספר

בית הספר השש שנתי, קריית חינוך פארק המדע, הינו בית ספר מעורר השראה ומודל לחיקוי על בסיס הישגים מוכחים- מצוינות בתחום הלימודי, החברתי והאישי

 

אנו מכשירים את התלמידים לסביבה המשתנה של המחר באמצעות למידה פורצת דרך במרחבים השונים, לצד חיזוק החוסן הנפשי- גופני והיכולות האישיות של כל ילד.ה.

 

קהילות בית הספר נוהגות תוך הבעת אמון, שיתוף פעולה וערבות הדדית במטרה להצעיד את בית הספר קדימה. 
 

הקשר האישי, הצמחת האדם וראיית הטוב הם המנועים המובילים של בית הספר.
 

עקרון החממ"ה

עקרון החממ"ה

 

חינוך מבוסס מיומנויות והרגלי למידה

בית הספר עובד ע"פ התפיסה העירונית המובילה חינוך מבוסס מיומנויות והרגלי למידה- אנו מאמינים שתפקידו של בית הספר הוא לקדם בקרב תלמידינו מיומנויות כמו למידה עצמית, מיומנויות טכנולוגיות, עמידה בפני קהל, ומיומנויות SEL כמו:  מודעות עצמית, ניהול מערכות יחסים ועוד.

עקרון הבחירה

אנו מאמינים כי לאדם ישנה אפשרות בחירה בכל רגע במציאות. הוא לא תמיד יכול לבחור את הסיטואציה, אך יכול לבחור את התגובה ואת דרכי הפעולה שלו. ולכן, אנו רוצים לאפשר לתלמידנו כמה שיותר התנסות בקבלת החלטות. קטנות כגדולות. כך יוכלו לרכוש את המיומנות בדרך מייטבית.

עקרון הבחירה

 

התנסות בקבלת החלטות במציאות משתנה

עקרון הלמידה במרחבי החיים

מקצועות הלימוד הנלמדים בבית הספר הם חשובים לעתידם של תלמידנו. בעיננו, לא פחות חשוב להכין את תלמידנו "לחיים האמיתיים", לכן אנו מזמינים למידה מחוץ לכיתה, בסיורים, באינטראקציות שונות עם הקהילה, בלימודים עם תלמידים מחוץ לארץ ועוד.

עקרון הלמידה במרחבי החיים

 

הכנת התלמידים ל"חיים האמיתיים"

bottom of page