top of page

Acerca de

Surgery

מדעי הבריאות (רפואה)

תיאור המגמה

WhatsApp Image 2022-11-30 at 17.43.35 (2).jpeg
WhatsApp Image 2022-12-07 at 13.24.46 (1).jpeg

להיות רופא.ה כבר בתיכון. בבית הספר מתקיימת מגמה טכנולוגית ייחודית של מדעי הבריאות והרפואה. 
המגמה מנגישה את הרפואה על גווניה השונים לתלמידות ולתלמידים, המתנסים בלימודי קליניקה תיאורטיים ומעשיים. המגמה כוללת לימודי אנטומיה, פיזיולוגיה וקליניקה, קורס מד"א וסיורים, סדנאות והתנסויות בתחום הרפואה

הלימודים במגמה כוללים 10 יחידות לימוד (5 יחידות מדעי הבריאות, 5 יחידות מערכות רפואיות ) ובנוסף מקצוע מדעי ברמה של 5 יחידות לימוד.
במסגרת לימודי המגמה, התלמידים מחויבים לעבור קורס מד”א. ההתנדבות במד”א חושפת את התלמידים למקרים אמיתיים, התלמידים מקבלים הסמכה בעזרה ראשונה ואף יכולים להרחיב את הסמכתם.
בוגרי המגמה זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית ויכולים להמשיך וללמוד לימודי י”ג, י”ד באוניברסיטת אריאל להכשרת פרמדיקים.

התלמידים מקבלים בונוס על המקצוע באוניברסיטאות נבחרות בארץ (בכפוף לפרסומי האוניברסיטה!)

WhatsApp Image 2022-11-30 at 17.43.34.jpeg
WhatsApp Image 2022-11-30 at 17.43.35.jpeg
WhatsApp Image 2022-12-07 at 13.24.45.jpeg
WhatsApp Image 2022-12-07 at 13.24.44.jpeg

תנאי קבלה

  • ראיון אישי.

  • אנגלית הקבצה א’ מציון 85 ומעלה.

  • מקצועות מדעיים בממוצע 85 ומעלה.

  • ציון התנהגות: א’

bottom of page