Acerca de

מדעי הבריאות (רפואה)

תיאור המגמה

להיות רופא.ה כבר בתיכון. בבית הספר מתקיימת מגמה טכנולוגית ייחודית של מדעי הבריאות והרפואה. 
המגמה מנגישה את הרפואה על גווניה השונים לתלמידות ולתלמידים, המתנסים בלימודי קליניקה תיאורטיים ומעשיים. המגמה כוללת לימודי אנטומיה, פיזיולוגיה וקליניקה, קורס מד"א וסיורים, סדנאות והתנסויות בתחום הרפואה

 

הלימודים במגמה כוללים 10 יחידות לימוד (5 יחידות מדעי הבריאות, 5 יחידות מערכות רפואיות ) ובנוסף מקצוע מדעי ברמה של 5 יחידות לימוד. במסגרת לימודי המגמה, התלמידים מחויבים לעבור קורס מד”א. ההתנדבות במד”א חושפת את התלמידים למקרים אמיתיים, התלמידים מקבלים הסמכה בעזרה ראשונה ואף יכולים להרחיב את הסמכתם. בוגרי המגמה זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית ויכולים להמשיך וללמוד לימודי י”ג, י”ד באוניברסיטת אריאל להכשרת פרמדיקים.
התלמידים מקבלים בונוס על המקצוע באוניברסיטאות נבחרות בארץ (בכפוף לפרסומי האוניברסיטה!)

תנאי קבלה

  • ראיון אישי.

  • מבחן כניסה הכולל קריאת מאמר ומענה על שאלות הקשורות למאמר.

  • מתמטיקה ואנגלית הקבצה א’ מציון 85 ומעלה.

  • מקצועות מדעיים בממוצע 85 ומעלה.

  • ציון התנהגות: א’