top of page
קריית החינוך.jpg

הגשת ערעור לכיתה ייחודית 

הורים יקרים,

על מנת להגיש ערעור לאי קבלה לכיתה ייחודית יש לשלוח מייל לכתובת park@parkhamadanz.org.il. בנושא המייל יש לכתוב ערעור לכיתה ייחודית שם התלמיד.ה ומספר ת"ז. בגוף ההודעה יש לפרט את סיבת הגשת העירעור.

תשובה לעירעור תתקבל לאחר חופשת הפסח.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page