top of page

רשימת תחנות איסוף בוקר תש"פ לפי כתובות מגורים

שימו לב!

ממליצים בשבוע הראשון להגיע לכל בתחנות 5 דקות לפני השעה הרשומה,

אוטובוס לא יוכל להמתין לילד מאחר ולהתאזר בסבלות עד הגעת האוטובוס.

בתחנות מסוימות יש מספר אוטובוסים לפי מספר הילדים, כך שלילדים שמגיעים הסעה יש מקום.

 

תחנת ניצנים

יציאה מהתחנה בשעה 07:40

מסלול:

בית ספר ניצנים – רחוב הכרמים

הורדה בבית הספר

 

תחנת מזרח (אשכול לשעבר)

יציאה מהתחנה בשעה 07:30

מסלול:

קופת חולים מכבי – רחוב נורדאו

הורדה בבית הספר

 

תחנת מזרח

יציאה מהתחנה בשעה 07:30

מסלול:

בית ספר הדר – רחוב אפרים קומרוב

בית ספר לב המושבה – רחוב דוד אלעזר

הורדה בבית הספר

 

תחנת מערב

יציאה מהתחנה בשעה 07:40

מסלול:

בית ספר בן גוריון – רחוב ההסתדרות

בית ספר ארגמן – רחוב משה לרר

בריכת נס גלים – רחוב מנחם בגין

בית ספר ראשונים – רחוב המעיין הראשון

הורדה בבית הספר

 

תחנת טירת שלום

יציאה מהתחנה בשעה 07:40

מסלול:

מרכז מסחרי טירת שלום – רחוב סנונית

הורדה בבית הספר

bottom of page