top of page

בחירות למועצת התלמידים 

השבוע התקיימה בבית הספר תעמולת בחירות לקראת הקמת מועצת התלמידים הראשונה שלנו. 

תעמולת הבחירות התקיימה לאחר  מספר שיעורי חינוך בכיתות, בהם התלמידים נחשפו להליך  בחירות דמוקרטי של הצגת מצע ובחירת מועמדים באופן חשאי ודמוקרטי. 

כולנו נרגשים לקראת הקמת מועצת תלמידים ראשונה ומובילה, מצוידת ביעדים ובערכים משמעותיים. 

בהצלחה לכל המועמדים, 

bottom of page