תלמידים העולים לכיתה י', השיבוצים ליחידות הלימוד במתמטיקה ואנגלית  מתבצעים על פי ציון התעודה בעת הרישום 

מתמטיקה:

5 יחידות לימוד : 80 ומעלה בהקבצה א

* תלמידים שלמדו בכיתה מדעית יתקבלו ל - 5 יחידות לימוד עם ציון 60 ומעלה.

4 יחידות לימוד : 70-79 בהקבצה א

3 יחידות לימוד: ציון הנמוך  מ-70 בהקבצה א או הקבצות ב' וג'.

אנגלית: 

5 יחידות לימוד : 80 ומעלה בהקבצה א

4 יחידות לימוד  - ציון הנמוך מ-70 בהקבצה א, תלמידים בהקבצות ב'+ ג

החלוקה בין 3 ל-4 יחידות תתבסס על הציונים במהלך שנת הלימודים בכיתה י'.

רשימת הנושאים לבחינת מעבר לרמת 4-5 יחידות כיתה י

פונקציות (הקו הישר והפרבולה)

טכניקה אלגברית (חוקי חזקות, נוסחאות כפל מקוצר, פירוק לגורמים, צמצום שברים אלגברים,משוואות רציונאליות, מערכת משוואות, משוואה ריבועית ובעיות מילוליות).

הוכחת משולשים ומרובעים (כולל תכונות ומשפטי חפיפה ודמיון)

מצורפת חוברת לתרגול הנושאים הנדרשים: