top of page

שבוע גדנ"ע 

במסגרת פעילות הכנה לצה"ל, יצאו תלמידי שכבת י"א לשבוע גדנ"ע במחנה "צלמון". מטרת שבוע  ההתנסות היא לאפשר לתלמידים לחוות  שהות בבסיס גדנ"ע צבאי כדי להכין ולשפר את הסתגלותם שללמערכת הצבאית ולהקל עליהם את שלב המעבר מהאזרחות לצה"ל

bottom of page