קבוצת מצוינות באומנות

בחטיבת הביניים פועלת  קבוצת מצוינות באומנות

הקבוצה מהווה נותנת מקום לתלמידי כיתות ח' ו- ט' (שאינם לומדים אומנות כחלק מתכנית הלימודים השנתית )להעמיק התבוננות, שיח ועשייה אמנותית במהלך שעתיים שבועיות