חלקות ערכות הספרים תתקיים בבניין B, קומה שלישית
להלן מועדי החלוקה על פי ימים ושכבות
:להלן מיקומי החלוקה על פי כל שכבה

rooms.PNG