top of page

פעילות ראש השנה  כיתות ז

תלמידי החט"ב רוקדים בהפסקה ועל העמדה העמדה מתקלט לירון המורה

לירון על העמדה

ברכה לראש השנה- לתלמידי החטיבה

טורניר מחניים בהפסקה

גיבוש תלמידי ז- פעילות מחוץ לקופסא

יום שדה של"ח- ח4

'יום ההליכה הבינלאוי שכבת ח

בית מדרש וירטואלי.PNG

יום שדה ט'4

ביום שישי 25.10 התקיים פסטיבל נשים לקראת יום ההליכה הבינלאומי בחסות אתנה - קידום ספורט

.נשים

בנות שכבת ט' נסעו לפארק הרצליה והשתתפו במגוון

.פעילויות