top of page
מצויינות מדעי המחשב.PNG

 התכנית מאפשרת לתלמידים הזדמנות ייחודית ללמוד עולם קוד מרתק ושפה שימושית מאוד בעולם ההייטק. בתוכנית זו לומדים אלגוריתמיקה באמצעות פייתון , חשיבה מחשובית והרבה אתגרים, פיתוח משחקים ייחודים ועוד.

 

תהליך הלמידה מתבצע בסביבת הלמידה הייחודית גוגל קלאסרום, מה שמאפשר ייחודית  התלמידים והערכה פר תלמיד, מבוססת על חקר ופתרון בעיות, ,בהתמודדות עם משימות קוד בחשיבה מסדר גבוה , התמודדות עם בעיות מורכבות ופתרונם בדרך אלגוריתמית

.כל הקבוצות המשתתפות בפרויקט זוכות להציג את  הפרויקטים שלהם

 

?למי מיועד

תלמידי ז –ט סקרנים, המעוניינים להרחיב דעת בתחום מדעי המחשב.

 

?מתי מתקיים

 

שעתיים נוספות במהלך השבוע, בהתאם למערכת השעות השכבתית

להעמיק בנושאים שמרתקים אותם במסגרת הפרויקטים בפייתון ומעבר 

.את תוכנית זו מוביל מורה מטעם בית הספר המעורר בתלמידים השראה

bottom of page