top of page

Acerca de

פיזיקה.jpg

פיסיקה

תיאור המגמה

מדע הפיסיקה עוסק בהרכב ובהתנהגות של החומרים והאנרגיות במצבים סטטיים ודינמיים ומשמש תשתית למדעים וטכנולוגיים נוספים. במהלך לימודי הפיסיקה לומדים התלמידים שיטות חשיבה לוגיות ומתמטיות לפתרון בעיות מדעיות, מכירים שיטות חקירה ועיון ומתנסים בתצפיות ובניסויים רבים לכל ארוך לימודיהם.
פיזיקה הינו מקצוע מדעי הנלמד במשך שלוש שנים וקשור לכל תחום בחיי היום יום שלנו.

 

בין הנושאים הנלמדים:

  1. מבנה החומר

  2. כוחות

  3. חוקי תנועה

  4. עבודה ואנרגיה

  5. כבידה

  6. חשמל ומגנטיות

 

לימודי הפיסיקה מתקיימים במרכז שוורץ-רייסמן במכון וויצמן .

תנאי קבלה

  • ציון ממוצע מעל 85 במקצועות מדעיים.

  • שיבוץ לרמה של 4-5 יחידות מתמטיקה בציון 80 ומעלה.

  • ציון התנהגות: א’

bottom of page