top of page

Acerca de

מדעי המחשב

תיאור המגמה

במסגרת לימודי מדעי המחשב, התלמידים רוכשים ידע עדכני ורלוונטי המשמש בסיס ידע לכל מקצועות המדע, ההנדסה והטכנולוגיה. תכנית הלימודים מדגישה עקרונות העומדים
במבחן הזמן ומקנה ללומדים יכולת של פיתוח חשיבה אלגוריתמית, מושגי יסוד בתכנון מערכות ממוחשבות ותכנות בשפת #C ובסביבת האינטרנט.

התלמידים הבוחרים להמשיך במסלול התמחות במגמת הנדסת תוכנה-ילמדו את עקרונות תיכון ותכנות מערכות כאשר החלופה שתיבחר תהיה חלופה עדכנית ומתקדמת כדוגמת בינה מלאכותית או פיתוח אפליקציות ובהתאם להחלטות הצוות המקצועי והפדגוגי תוך התחשבות בבחירת התלמיד.

הלימודים במגמה מתקיימים במעבדות מחשבים מתקדמות. התלמידים מבקרים בחברות סטארט-אפ וזוכים להרצאות ממיטב המנהלים ובעלי חברות המובילות טכנולוגיה מתקדמת
בארץ. הלימודים משולבים בכנסים, סיורים בחברות היי-טק, כנסים ותחרויות (אולימפיאדה בין-לאומית במדעי המחשב, Skills ועוד).

תנאי קבלה

  • מתמטיקה ואנגלית הקבצה א בציון 85 ומעלה.

  • מקצוע מדעי בציון 85 ומעלה.

  • מבחן במדעי המחשב. (המבחן יכלול את הנושאים הכלולים בפרקים2-3 כולל !) 

  • ציון התנהגות: א’

מידע נוסף

פרק 3 – מודל חישוב בסיסי

פרק 2 – פתרון בעיות אלגוריתמיות

בקשות אישיות ומקרים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, יש לפנות בכתב לרכז המגמה, זיו יהלום, בסמארטסקולהבקשות ידונו במועצה הפדגוגית ותשובה תמסר בתוך 10 ימים על ידי רכז המגמה.

bottom of page