Acerca de

ערבית.jpg

ערבית

תיאור המגמה

התהליכים המדיניים המתרחשים באזורנו בתקופה זו מדגישים יותר מתמיד את הצורך בלימוד השפה הערבית. לימוד השפה הערבית מרחיב את השכלתו של התלמיד, מאפשר לו להבין טוב יותר את ההתרחשויות האקטואליות בעולם הערבי ופותח צוהר להכרת הספרות הערבית ותרבות האסלאם.
התכנית מאפשרת לבוגרי המגמה להצטרף למאגר האנושי והאיכותי המגויס למוסדות המודיעין והשרות הדיפלומטי של מדינת ישראל. שירות בחיל המודיעין מהווה אתגר אישי ותרומה חשובה לביטחון המדינה תוך עבודה בסביבה איכותית.
היעדים העיקריים בלימוד השפה הערבית הם להכשיר את התלמידים להבין ערבית תקשורתית, היכרות עם תרבות הערבים והאסלאם והיכרות עם הספרות והשירה הערבית המודרנית. תכני הלימוד כוללים: היכרות עם אמצעי התקשורת הערביים, תורת הפועל והתחביר, טקסטים בספרות ערבית מודרנית וקלאסית, קוראן וערבית מדוברת.

תנאי קבלה

  • ציון בערבית 75 ומעלה.

  • ציון התנהגות: א’.