top of page

Acerca de

ערבית.jpg

ערבית

תיאור המגמה

התהליכים המדיניים המתרחשים באזורנו בתקופה זו מדגישים יותר מתמיד את הצורך בלימוד השפה הערבית. לימוד השפה הערבית מרחיב את השכלתו של התלמיד, מאפשר לו להבין טוב יותר את ההתרחשויות האקטואליות בעולם הערבי ופותח צוהר להכרת הספרות הערבית ותרבות האסלאם.
התכנית מאפשרת לבוגרי המגמה להצטרף למאגר האנושי והאיכותי המגויס למוסדות המודיעין והשרות הדיפלומטי של מדינת ישראל. שירות בחיל המודיעין מהווה אתגר אישי ותרומה חשובה לביטחון המדינה תוך עבודה בסביבה איכותית.


היעדים העיקריים בלימוד השפה הערבית:

  • להכשיר את התלמידים להבין ערבית תקשורתית

  • היכרות עם תרבות הערבים והאסלאם

  • היכרות עם הספרות והשירה הערבית המודרנית

מופע מוסיקלי מזרח תיכוני.jpg
מופע מוסיקלי מזרח תיכוני (1).jpg

תכני הלימוד כוללים:

  • היכרות עם אמצעי התקשורת הערביים

  • תורת הפועל והתחביר

  • סטים בספרות ערבית מודרנית וקלאסיתטק

  • קוראן וערבית מדוברת

במסגרת הלימודים במגמה חווים התלמידים הרצאות תוכן ועומק מפי אנשי מודיעין בעבר ובהווה, יוצאי מערכת הביטחון וכן אמנים שונים העוסקים בתרבות הערבית. בנוסף, התלמידים יוצאים לסיורים מאורגנים בערים מעורבות, למשרדים ולארגונים ממשלתיים וכן לאתרים בעלי חשיבות בתרבות ובמורשת הערבית והאסלאמית.

מופע מוסיקלי מזרח תיכוני (3).jpg
מופע מוסיקלי מזרח תיכוני (5).jpg
מופע מוסיקלי מזרח תיכוני (4).jpg

תנאי קבלה

  • ציון בערבית 75 ומעלה.

  • ציון התנהגות: א’.

bottom of page