College Students

מגמות לימוד 
תיכון

מועמדים.ות יקרים.ות,
לקראת המבדק למגמת סייבר/מדעי המחשב, שיתקייםמו לתלמידי בית הספר - ביום שני 14/02/202 בשעה 11:50 ומועד נוסף לתלמידים חיצוניים - ביום שני 21/02/2022 בשעה 11:50, מספר דגשים:
1. משך המבדק: 60 דקות
2. יש להצטייד בכלי כתיבה ומחשבון מדעי פשוט.
3. אין צורך בידע קודם. המבדק בוחן חשיבה מתמטית, לוגית ומופשטת.
4. רכזנו כאן מספר מקורות מידע עבורכם לצורך תרגול, למי שמעוניין:
חשיבה אלגוריתמית-
https://codecombat.com/
חידות הגיון/לוגיקה/מספרים-
https://www.yo-yoo.co.il/hidot/

שימו לב!
המבדק מהווה מרכיב אחד בקבלה למגמה. יחד איתו יש צורך בציון בהתנהגות (א), ציון במתמטיקה ובמדעים ברמה של 75 ומעלה.

בהצלחה לכולם.ן,
צוות המגמה

לטופס  רישום - מועמדות למגמות בפארק המדע - לחץ כאן

  • מגמת מדעי המחשב/הנדסת תוכנה - יום שני 14/2 שעה - 11:50-12:35, 12:35-13:20

  • מגמת אמנות - יום רביעי 16/2, שעה - 9:00-09:45, 10:05-10:50, מיקום - בניין רמון, קומה 4, חדר 43.

  • מגמת תיאטרון - יום רביעי 16/2, שעה - 11:50-12:35, מיקום - בניין ערבה, קומה 4, ממ"ד.

  • מגמת רפואה - יום חמישי, 17/2, החל מהשעה 17:00 - בזום. (הקישור ישלח במייל)

בבית הספר ישנן מגמות ייחודיות- מדעי הבריאות, הגנת סייבר, ומגמות נוספות המאפשרות לכל תלמיד.ה לבוא לידי ביטוי, ולממש את הפוטנציאל שבו.
כל ילד.ה בוחר.ת את המא"ה שלו.ה בדרך להצלחה!!

 

מסלול המא"ה- מדעים, אמנויות, הומניסטיקה

מסלול מדעים

מסלול אומנויות

מסלול הומניסטיקה