Matial Arts Training

כיתת מצויינות ספורט

קבוצת מצוינות מדעית 

קבוצות המצוינות בספורט מהוות מסגרת לספורטאים וספורטאיות המבקשים לשלב אימוני ספורט במסגרת ביה"ס, לפתח ולהעצים דפוסי התנהגות גופנית וספורטיבית להקנות הרגלים בריאים, וחינוך לפעילות גופנית כאורח חיים. 

תנאי קבלה לכיתה 

  • חנ"ג - 90

  • ציון א' בהתנהגות 

  • מבחן מעשי + ראיון אישי