top of page
Interface Designer in the Office
תמונה3.png

כיתת מצוינות HCI (אינטראקצית אדם מחשב)

לעצב את חווית המשתמש - בין הקורסים הנלמדים:

 • גמישות מחשבתית ומיקוד - 

  • תרגילי חשיבה, משחקים, פתרון בעיות באופן עצמאי ובקבוצה. דגש על הנאה ליצירת הנעה.

  • התלמידים.ות יחקורו בעיות מהעולם האמיתי. ימשיגו, יארגנו ויחקורו את תהליכי חשיבתו לצורך:

   • ​​סימון נתיבי חשיבה שגרתיים,חדשים, חדשניים מייטיבים לצורך פיתוח וקבלת החלטות.

   • ​​הכרות עם עצמו כחוקר יוצר.
 • מייקרים - המעצב ״העושה״ -

  • יצור המחשה חזותית דו ממדית לרעיון.

  • תרגול תהליך עבודה המשלב בין קראפט ישן וקראפט חדש (נאו–קראפט דיגיטלי) על מנת לבנות אובייקטים פונקציונלים /עם זיקה פונקציונלית.

  • חומרי קראפט - נייר, קרטון, בדים, גומיות דיבלים מעץ ועוד. 

  • נאו–קראפט דיגיטלי - בניית תוצרים/חלקים בתוכנת טינקרקאד.

 • מרעיון לסטוריטלינג ויזואלי - 

  • סוגי מידע וחקר + צורות להצגת סוגי המידע (הצגת גרידים אפשריים)

  • איך מספרים סיפור של תהליך? - סטורי טלינג

  • תרגול הגשת מצגת מידע/ תהליך + הנמקת אופן ההצגה ובחירת הגריד

  • מדדי הערכה לעיצוב מידע - כלי למשוב עמיתים

  • עיצוב מידע/מצגת בפלטפורמות Genially, canva

 • ui עיצוב מידע מתקדם + פרזנטציה ומשוב

 • חשיבה מחשובית - 

  • היכרות עם עולם מדעי המחשב ובמרכזו פתרון בעיות ויישום הפתרונות באמצעות חשיבה
   אלגוריתמית.

  • הקניית מושגים בסיסיים בחשיבה לוגית ובחשיבה אלגוריתמית בדרך חווייתית ובשילוב
   פעילויות ממוחשבו ת. הדגש הנו על פעילויות חווייתיות יצרניות מותאמות לשכבת הגיל.

  • הבנת תהליכי פתרון בעיות ומימוש הפתרון תוך כדי מעבר בשלבים של תכנון,
   בנייה ובדיקת אלגוריתם כללי, ויישום הפתרון.

  • פיתוח כישורים של עבודת צוות לפתרון בעיות מורכבות ולביצוע פרויקטים בהיקפים
   שונים. להבין כיצד תוכנת מחשב עובדת ולדעת לייצר משחק מחשב.

  • פיתוח כישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחיזוק חשיבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרון. בניית בקר מחפצים אמיתיים אשר יפעיל את משחק המחשב.


התלמיד יבנה מודל תלת ממדי לרעיון/תוצר תוך הגדרת:

מבניות , חומרים, כלים נדרשים ושלבי עבודה.

תנאי קבלה

 • אנגלית 90 

 • מתמטיקה 90

 • עברית 90

 • מדעים 90

 • התנהגות א' 

 • ראיון אישי

 • מבחן חשיבה יצירתית

 • רקע ו\או זיקה טכנולוגית

bottom of page