Rainbow Keyboard

כיתת מצוינות אומנויות ו- HCI (אינטראקצית אדם מחשב)

קבוצת מצוינות מדעית 

מסלול א' 

אומנות - תלמידים המתעניינים בשפת האומנות, בסגנונות שונים ובהתבוננות בשיח והעשייה האומנותית והטכנולוגית באומנות.
מסלול ב'

לעצב את חווית המשתמש - בין נושאי הלימוד: יזמות,  UX\UI תכנות, עיצוב מוצר, תוכנות גרפיות, תקשורת, הדפסת תלת ממד.

תנאי קבלה לכיתה 

  • ממוצע ציונים גבוה בתחומי הליבה: מתמטיקה, מדעים, עברית ואנגלית.

  • ציון התנהגות א.

  • מעבר ראיון אישי הבודק זיקה ומוטיבציה ללימודים בכיתה זו.