top of page
College Students

מגמות לימוד 
תיכון

ערב חשיפה - תיכון

הזמנה ערב חשיפה 2024.jpg

בבית הספר ישנן מגמות ייחודיות- מדעי הבריאות, הגנת סייבר, ומגמות נוספות המאפשרות לכל תלמיד.ה לבוא לידי ביטוי, ולממש את הפוטנציאל שבו.
כל ילד.ה בוחר.ת את המא"ה שלו.ה בדרך להצלחה!!

 

מסלול המא"ה- מדעים, אמנויות, הומניסטיקה

מסלול מדעים

מסלול אומנויות

מסלול הומניסטיקה

bottom of page