Acerca de

הנדסת תוכנה סייבר

תיאור המגמה

מהלך הלימודים תלמידי המגמה מתמחים ברשתות ובפיתוח אפליקציות, לומדים את שפת  Python  ורשתות מחשבים לצד פיתוח אפליקציות אנדרואיד ושפת Java לצורך פיתוח אפליקציות ומשחקים מבוססי רשת. תלמידי המגמה מסיירים בחברות הייטק, שם לומדים על תהליכי יזמות וחדשנות, משתתפים בתחרויות, אולימפיאדה במדעי המחשב,  הסמכות מקצועיות, כנסים בינלאומיים בתחום הטכנולוגי, ביקורי חברות ושיתופי פעולה עם יחידות טכנולוגיות בצבא וגורמי תעשייה (פרויקט תעשיידע), כחלק משילוב תלמידים בתעשייה במסגרת פרויקט הגמר האישי בכיתה י"ב.

הלימוד במגמת הנדסת תוכנה פותח פתח להשתלב בתחומי מדעי המחשב בצבא, לאחר שהצבא מאתר את התלמידים המוכשרים לתפקידים איכותיים. בוגרי המגמה זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית מדעית המאפשרת המשך לימודים בעתודה הטכנולוגית (לימודי יג ו-יד).

תנאי קבלה

  • מתמטיקה ואנגלית הקבצה א בציון 85 ומעלה.

  • כימיה / פיסיקה בציון 85 ומעלה.

  • ציון התנהגות: א’

  • מבדק טכני הבודק מיומנויות חשיבה לוגית ואנליטית.

  • ראיון אישי