top of page

Acerca de

הנדסת תוכנה ובינה מלאכותית

תיאור המגמה

מהלך הלימודים תלמידי המגמה מתמחים ברשתות ובפיתוח אפליקציות, לומדים את שפת  Python  ורשתות מחשבים לצד פיתוח אפליקציות אנדרואיד ושפת Java לצורך פיתוח אפליקציות ומשחקים מבוססי רשת. תלמידי המגמה מסיירים בחברות הייטק, שם לומדים על תהליכי יזמות וחדשנות, משתתפים בתחרויות, אולימפיאדה במדעי המחשב,  הסמכות מקצועיות, כנסים בינלאומיים בתחום הטכנולוגי, ביקורי חברות ושיתופי פעולה עם יחידות טכנולוגיות בצבא וגורמי תעשייה (פרויקט תעשיידע), כחלק משילוב תלמידים בתעשייה במסגרת פרויקט הגמר האישי בכיתה י"ב.

הלימוד במגמת הנדסת תוכנה פותח פתח להשתלב בתחומי מדעי המחשב בצבא, לאחר שהצבא מאתר את התלמידים המוכשרים לתפקידים איכותיים. בוגרי המגמה זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית מדעית המאפשרת המשך לימודים בעתודה הטכנולוגית (לימודי יג ו-יד).

תנאי קבלה

  • מתמטיקה ואנגלית הקבצה א בציון 85 ומעלה.

  • מקצוע מדעי (פיזיקה/כימיה/ביולוגיה)בציון 85 ומעלה.

  • ממוצע ציונים במדעי המחשב מעל 85.

  • הגשת מטלות בזמן.

  • ציון התנהגות: א’.

בקשות אישיות ומקרים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, יש לפנות בכתב לרכז המגמה, זיו יהלום, בסמארטסקולהבקשות ידונו במועצה הפדגוגית ותשובה תמסר בתוך 10 ימים על ידי רכז המגמה.

bottom of page