top of page

Acerca de

psychology-2706899_1920_pixabay-750x421.jpg

מדעי החברה:
פסיכולוגיה, סוציולוגיה

תיאור המגמה

מדעי החברה הוא מקצוע בחירה עיוני ברמה של 5 יחידות לימוד. המגמה מיועדת לתלמידים סקרנים הרוצים לחקור ומתעניינים בתהליכים הפנימיים והסביבתיים אותם חווה הפרט במהלך חייו. הלימודים מקנים ידע במקצועות הכלליים בתואר הראשון (מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה) בפקולטה למדעי החברה בתחומי פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 


הרכב המקצועות והתכנים הנלמדים:

  1. פסיכולוגיה ברמה של 2 יחידות לימוד: מקצוע העוסק בחקר נפש האדם, רצונותיו, כישוריו, התנהגותו וגורמי ההנעה המכוונים אותה.

  2. סוציולוגיה ברמה של 2 יחידות לימוד: מקצוע המפגיש את התלמידים עם מגוון תופעות הקשורות לעולם בו אנו חיים, למאפייני חברות ותרבויות ברחבי העולם ובישראל בפרט, ולחיי היומיום של בני הנוער.

  3. יחידת חקר ברמה של יחידת לימוד: במסגרת זו התלמיד ייבחר נושא אישי בתחום הפסיכולוגיה או הסוציולוגיה ויעמיק את הידע שלו בעזרת מחקר והתנסות מדעית.

תנאי קבלה

  • ממוצע מעל 75 במקצועות רבי מלל.

  • ציון התנהגות: א’.

bottom of page