top of page

Acerca de

תקשורת.jpg

תקשורת

תיאור המגמה

תקשורת היא אחת מהזירות החברתיות והתרבותיות המרכזיות בעולם.
בשנים האחרונות הטלפונים הניידים והחכמים, הרשתות החברתיות והאינטראקטיביות של אמצעי תקשורת שונים, שינו לחלוטין את האופן שבו נוצרת, מופצת ונצרכת התקשורת. עברנו מעידן שבו היינו “צרכני” תקשורת, אחר כך “משתמשי” תקשורת וכיום אנו חיים בתקופה בה בני אדם בכל העולם יכולים להיות יצרני תקשורת אקטיביים.
לימודי התקשורת מהווים הזדמנות חשובה לבירור האופן שבו מועברים בתקשורת ערכים כגון שפה, תרבות, קבלת האחר, מעורבות ואחריות חברתית, דמוקרטיה ועוד. מצד שני, מאפשרת התוכנית לחנך לצריכה ביקורתית של תקשורת שלעיתים מציגה ערכים הסותרים את אלה שנמנו לעיל.
הלימודים משלבים בין לימודים מעשיים לבין לימודים עיוניים.
בלימודי התקשורת העיוניים אחד מהיעדים המרכזיים הוא להקנות כלים לקריאה, לצפייה ולהאזנה ביקורתית המאפשרים זיהוי של אינטרסים אידיאולוגיים, מקצועיים וכלכליים של העוסקים במדיה. שילוב בין שני המישורים של העיוני והמעשי במטרה לאפשר לתלמידים להיות צרכנים ביקורתיים של אמצעי התקשורת, וכיוצרים הנותנים ביטוי לעמדותיהם באמצעי התקשורת השונים.
נושאי הלימוד העיוניים:

  • תקשורת ומציאות, שפות התקשורת, שפה וכוח.

  • תקשורת ודמוקרטיה.

  • ניו מדיה

בלימודי התקשורת המעשיים התלמידים מתנסים בתהליכי ההפקה בווידיאו ובאמצעי תקשורת שונים, ומפתחים את היכולת התקשורתית והאמנותית שלהם ליצור בכלים אלו יצירה עצמאית.
נושאי הלימוד המעשיים שיובאו לידי ביטוי באמצעות קליפים וסרט תיעודי:

  • שפה חזותית

  • צילום ועריכה

  • תאורה וסאונד

  • בימוי והפקה

תנאי קבלה

  • ממוצע 75 ומעלה במקצועות עתירי מלל. ציון התנהגות א’.

  • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, נכונות לעבוד בצוות.

  • מבחני קבלה הכוללים ראיון ושאלון.

bottom of page