top of page

Acerca de

חינוך גופני

תיאור המגמה

הלימודים במגמה הם במסלול עיוני ומעשי. ומאפשרים לתלמידים בעלי יכולות אקדמיות וספורטיביות למצות את יכולותיהם והישגיהם הלימודיים בתחום הספורט. הלימודים במגמה מקנים 5 יחידות לימוד כחלק מחוקת הזכאות לתעודת בגרות ומעניקים בונוס אוניברסיטאי השווה ל- 20 נקודות.

 5 יחידות הלימוד כוללת:

  • 4 יחידות לימוד במדעי החינוך הגופני: היבטים פיזיולוגיים ובריאותיים, אנטומיה, פרקים בתורת הכושר הגופני, פסיכולוגיה של הספורט, תזונה נכונה ופרקים נבחרים בתולדות החינוך הגופני.

  • יחידה אחת מעשית- יחידת לימוד מוגברת: מסלול הנינג’ה בשילוב כושר גופני,הנלמדים מכיתה י' ועד לכיתה י"ב. בנוסף, התלמידים עוברים קורס חיצוני של מדרכי נינג׳ה, המקנה להם תעודת מדריך מטעם ווינגיט. 
    כחלק מדרישות המגמה מחויב כל תלמיד לעבור קורס עזרה ראשונה (נוסף על מה שעוברים בשכבת י').

 

למי מיועד המקצוע המוגבר בחינוך גופני?

כל תלמיד בעל עניין בתחום הפעילות גופנית והספורט, בין אם הוא ספורטאי ובין אם לא, יכול להשתלב במגמה.

מגמת הספורט מתאימה לתלמידים המעוניינים לשפר את יכולתם הגופנית ולהבין את התהליכים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים המתרחשים בעת פעילות גופנית ובכלל. לרכוש ידע על שיטות אימון ותזונה נכונה. וכך לשמור על התפתחות תקינה של בריאות הגוף והנפש בגיל ההתבגרות.

WhatsApp Image 2023-02-14 at 20.34.31.jpeg

תנאי קבלה

  • בדיקת מיומנויות אישיות ויכולות טכניות.

  • ציון 85 ומעלה בחנוך גופני.

  • ציון 75 במדעים.

  • ראיון אישי.

  • ציון התנהגות: א’.

bottom of page