גישור

  גישור הנו שיטה ליישוב סכסוכים, שבה גורם נטרלי, צד שלישי בלתי תלוי – המגשר – מתווך ומסייע לצדדים באמצעות הידברות ישירה לזהות את הסוגיות העיקריות בסכסוך. בתיווכו, מתאפשר ניהול משא ומתן בין הצדדים לקראת פתרון אופטימלי שניתן ליישם.

  המונח "גישור" נגזר מהפעולה של בניית גשר בין שני קטבים, תוך צמצום הפערים ביניהם. כדרך ליישוב מחלוקות, מספק הגישור מסגרת תומכת ומוגנת לקיומו של דו-שיח בין הצדדים ולפיתוח פתרונות יצירתיים להשגת הסדרים מוסכמים ומספקים את שני הצדדים.

  המגשרים מתערבים ברמת היחסים שבין הצדדים ודואגים ליצור את האווירה המתאימה להקשבה ולהידברות, ומסייעים לצדדים ליצור הסכם יעיל וישים המקובל עליהם.

  מטרות הקורס -
  • להעביר את האחריות ליישוב סכסוכים אל התלמידים.
  • לאפשר לתלמידים מסגרת ליישוב סכסוכים בדרך של הידברות וללא אלימות.
  • לטפח כבוד ולגיטימציה לתחושות וצרכי האחר.
  • לטפח הקשבה לנקודת הראות של הצד השני.
  • לשפר את התקשורת בין התלמידים.
  • לחזק את האחריות, המעורבות, ותחושת היכולת והערך העצמי של התלמידים.
  • לפתח אקלים דמוקרטי בבית הספר ע"י יתר איזון בחלוקת הכוח בין מורים לתלמידים.

  "כאשר אתה בעימות עם מישהו, קיים גורם אחד שעשוי לעשות את ההבדל בין פגיעה ביחסיכם ובין העמקתם. הגורם הזה הינו גישה." ויליאם ג'יימס
גישור