דיבייט

  דיבייט הוא ויכוח לגיטימי בעל-פה על אודות נושא נתון, כלומר ויכוח שכלליו מוגדרים ומקובלים על שני הצדדים. במהלך הדיבייט כל אחד מהצדדים דן בסוגיות מרכזיות בנושא הנתון ומנסה לשכנע בצדקת עמדתו בהתבסס על טיעונים לוגיים. המטרות המרכזיות של הדיון המובנֶה הן בניית טיעונים הגיוניים, שיפור יכולת הביטוי, שיפור היכולת "לעמוד בפני קהל", שימוש באמצעים המסייעים לשכנע והקניית יכולת להעמיק בסוגיות מרכזיות בכל תחומי הידע – מדעים מדויקים, מדעי הרוח, מדעי
  החברה וכן הלאה.

  בדיבייט יחידים או קבוצות מציגים עמדות, מתווכחים, מפריכים זה את זה או מגינים על דעות. המנצח בוויכוח נקבע בהחלטה של שופטים או של הקהל. הקו המנחה של חילופי הדברים בדיבייט הוא הצגת דעה הנתמכת בראיות או בטיעונים והגנה על דעה זו. בדיבייט שני הצדדים של הטענה נשמעים, וכל צד יכול להגיב לצד האחֵר בטיעונים נגדיים או המשכיים. עריכת דיבייטים מוצלחים מצריכה בקיאות רבה בנושא הנדון, למידה מדוקדקת והבנה מעמיקה שלו.

  מעורבות פעילה בלמידה מובילה ללמידה איכותית יותר
   יצירת סביבה מטפחת ובטוחה. הקפדה על אווירה כללית רגועה בדיון ושמירת כללי הדיבייט.
   תכני דיון משמעותיים. קישור בין הנושא לחיי הלומד, עיסוק מעמיק כזה – חושף רבדים רבים ומגוונים בחיי הלומדים.
   סביבת למידה עשירה באמצעות גירוי רב-חושי. הלומדים מתבקשים לחפש חומרים ומידע על הנושא בשימוש עזרים
  חזותיים טכנולוגיים.
   תלמידים ייקחו חלק בתהליכי בחירה בנושא הלמידה.
   למידה מתוך שיתוף פעולה בין הלומדים.
   הדרכה ומשוב להגביר את המוטיבציה לשיפור איכות עבודתם.

  תרבות דיבייט בריאה מאפשרת לתלמידים לשפר את יכולותיהם התקשורתיות גם כשהם עוסקים בנושאים אשר אינם מצריכים תקשורת בעל-פה. יצירת משמעות וידע באמצעות הדיבור, מעניקה ערך מוסף להתפתחות המחשבתית או הרעיונית. דיבייט הוא אמצעי מיטבי עבור הלומדים לארגן את מחשבותיהם באמצעות דו-שיח מילולי מכבד ומבוסס ידע עם בני גילם.
דיבייט