עיקרון הבחירה

    אנו מאמינים כי לאדם ישנה אפשרות בחירה בכל רגע במציאות. הוא לא תמיד יכול לבחור את הסיטואציה, אך יכול לבחור את התגובה ואת דרכי הפעולה שלו. ולכן, אנו רוצים לאפשר לתלמידנו כמה שיותר התנסות בקבלת החלטות. קטנות כגדולות. כך יוכלו לרכוש את המיומנות בדרך מייטבית.
עיקרון הבחירה