תזונה

  מתבגרים נמצאים כיום יותר זמן מאי פעם מול מסכים, מצב המביא לאכילה בשעות לא סדירות, דילוג על ארוחות ואכילת חטיפים וג׳אנק פוד. קורס זה נועד להעלות את המודעות בקרב הלומדים לשינוי בריאותי וחברתי, המאפשרת חיים פעילים ובריאים, הכוללים תזונה בריאה ופעילות גופנית.

  בקורס זה נרחיב את אופקיו של התלמיד על ידי מתן כלים לתזונה בריאה ולעורר את סקרנותו ורצונו להרחיב את ידיעותיו בתחום התזונה תוך מתן כלים מעשיים שיאפשרו לו לקחת אחריות על דפוסי התזונה והאכילה עבורו.
   פיתוח יכולת אישית לשיפור הבריאות.
   פיתוח והקניית מודעות לחשיבות גיוון המזון בארוחות השונות, לאכילה מסודרת במשך היום ובאירועים השונים.
   הקניית ידע ומושגי יסוד הקשורים לתזונה בריאה.

  "הואיל והיותו של הגוף בריא ושלם, הוא מדרכי הבורא – הקדוש ברוך הוא, לכן – צריך האדם להרחיק את עצמו מדברים המאבדים את גופו ולהנהיג את עצמו בדברים המבריאים והמחלימים" (רמב"ם, ספר המדע, הלכות דעות, ד', א')

תזונה