top of page
תמונה3.jpg

חזון בית ספרי – מקצועיות עם נשמה

קריית החינוך פארק המדע הינה בית לערכים ולמצוינות, מכוונת למימוש עצמי ומיצוי היכולות האישיות של כל תלמיד.ה ומתווה דרך לתלמידיה להיות בני אדם אחראים, ומעורבים בחברה הישראלית.

 

קריית החינוך תהיה ארגון חינוכי מודל לחיקוי, מעורר השראה ומוביל בתחום הפדגוגי, החברתי והרגשי-אישי על בסיס הישגים מוכחים. בית ספר יפתח ויחזק מיומנויות רלוונטיות למציאות המשתנה באמצעות למידה פורצת דרך במרחבים השונים.


קהילת בית הספר תחנך לשיח מכבד, לרגישות, ולהוגנות, תדאג למחוברות, ותפעל בשיתוף פעולה, ביחסי אמון, בשיטתיות ובעקביות.

המודל חינוכי – עקרונות פדגוגיים

למידה מבוססת מיומנויות

אנו מאמינים שתפקידו של בית הספר הוא לקדם בקרב תלמידינו מיומנויות כמו למידה עצמית, מיומנויות טכנולוגיות, עמידה בפני קהל, ומיומנויות SEL כמו:  מודעות עצמית, ניהול מערכות יחסים ועוד.

למידה מבוססת תוצר

התוצר מניע את פעילות הלומדים.ות הלמידה כרוכה בהשלמת מטלות מורכבות שהתוצאה שלהן היא תוצר מוחשי. בשיטה זו נערכת למידה פעילה, חקרנית ועתירת חשיבה של הלומדים.ות. הלומדים.ות מציגים את התוצר שלהם.ן בפני קהל במסגרת ערב התוצרים הקהילתי של בית הספר.

למידה מבוססת בחירה

אנו מאמינים כי לאדם ישנה אפשרות בחירה בכל רגע במציאות. הוא לא תמיד יכול לבחור את הסיטואציה, אך יכול לבחור את התגובה ואת דרכי הפעולה שלו. ולכן, אנו רוצים לאפשר לתלמידנו כמה שיותר התנסות בקבלת החלטות. קטנות כגדולות. כך יוכלו לרכוש את המיומנות בדרך מייטבית.

למידה במרחבי החיים

מקצועות הלימוד הנלמדים בבית הספר הם חשובים לעתידם של תלמידנו. בעיננו, לא פחות חשוב להכין את תלמידנו "לחיים האמיתיים", לכן אנו מקפידים על למידה מחוץ לכיתה, בסיורים ובאינטראקציות שונות עם הקהילה.

עקרונות פדגוגיים

bottom of page